Ուսումնական նախագիծ 2013-2014 ուս. տարի

IMG_5147

10-11-րդ դասարանների անգլերենի «Ընդհանուր դասընթացի» ծրագրով որոշված և ուսումնական օրացույցով նախատեսված ազգային տոների և այլ օրերի ուսումնական նախագծերի մշակման և իրականացման մեթոդական նկարագրության ստեղծում

«Ուսուցչի օր» նախագիծ – կատարման ժամկետը 2013-14 ուս տարի, հոկտեմբեր

 «Իտալացի կոմպոզիտոր Ջուզեպպե Վերդի» նախագիծ- կատարման ժամկետը 2013-14 ուս. տարի, հոկտեմբեր

 «Արտասահմանյան գրականության օրեր» նախագիծ- կատարման ժամկետը` նոյեմբեր

 «Մարդու իրավունքների պաշտպանության  միջազգային օր» նախագիծ – կատարման ժամկետը` 2013-14 ուս. տարի, դեկտեմբեր

«Ձոն կնոջը» նախագիծ – կատարման ժամկետը` 2013-14 ուս. տարի, մարտ

 «Շեքսպիրյան օրեր» նախագիծ – նախագծի կատարման ժամկետը 2013-14 ուս. տարի, ապրիլ

«Կենսամշակութային արշավ» ամենամյա նախագիծ-կատարման ժամկետը 2013-14 ուս տարի, մայիս

Նախագծերի իրականացնողներ – 10-11-րդ դասարանների սովորողներ, դասավանդող՝ Անահիտ Մելքոնյան

 

Նախագծերի նպատակը – նախագծերը սովորողներին հնարավորություն կտան բարձրացնել լեզվական մակարդակը, ձեռք բերել համապատասխան թեմաներով նյութեր ընտրելու, մշակելու, թարգմանելու կարողություններ: Ծրագրի նպատակն է նաև զարգացնել հաղորդակցական հմտություններն ու կարողությունները:

 

Նախագծերի իրականացման ընթացիկ աշխատանքների մեթոդական կազմակերպում

Սովորողները աշխատում են և անհատական և խմբային ձևով, նոթբուք-նեթբուքներով, ընտրում են տվյալ թեմային համապատասխան նյութեր տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից, մշակում, պարզեցնում կամ թարգմանում են դրանք: Կատարում են քննարկումներ`զարգացնելով բանավոր հաղորդակցումը:

 

Նախագծերի արդյունքը – Սովորողները ստեղծում են հոդվածներ, տեսանյութեր համապատասխան թեմաների շուրջ: Նյութերը հավաքվում են մեդիա փաթեթներում, սովորողները նյութերը տեղադրում են իրենց ուսումնական բլոգներում:

Նախագծերն իրականացնելու ընթացքում սովորողներին տրվում է անհրաժեշտ լեզվական և քերականական գիտելիքներ բանավոր հաղորդակցման, նյութեր կազմելու և թարգմանելու համար:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s