Cooking-խոհարարություն Անգլերեն-Հայերեն մասնագիտական բառարան

Մաս Ա Նախագծի հեղինակ՝ Անահիտ Մելքոնյան Թարգմանեցին ՝ խոհարար սովորողները Համակարգող՝ Լիլիթ Հարությունյան Ձևավորումը՝ Անահիտ Մելքոնյանի Լուսանկարները՝ հեղինակային և համացանցից Ե.: Քոլեջ, Արհեստների Ավագ դպրոց, 2014.-40 էջ, մաս Ա Հայերեն-անգլերեն մասնագիտական բառարանը դպրոցում գործող արհեստներից Խոհարարություն մասնագիտության վերաբերյալ է: Այն նախատեսված է Արհեստների ավագ դպրոցի սովորողների և բոլոր այն անձանց համար, ովքեր հետաքրքրված են տվյալ մասնագիտությամբ: Մեր ստեղծած մասնագիտական երրորդ բառարանի Ա մասն է:

xohararutyun

թերթվող տարբերակը տես այստեղՙ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s