Շրջակա միջավայրի բարելավում

 

img_20160926_101434Սեպտեմբերի վերջին շաբաթվա և հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում, Քոլեջում իրականացվելու են շրջակա միջավայրի բարելավման հետևյալ նախագծերը.

  • ներքին բակի եզրաքարերի հեռացում
  • ներքին բակում լանջերի ստեղծում, խոտի ցանում
  • ներքին բակի հենապատերի քանդում, լանջերի ստեղծում, խոտի ցանում
  • ներքին բակի 2 մուտքեր. բարեկարգում, կանաչապատում, արահետների ստեղծում
  • նախակրթարանի ավազե խաղահրապարակների ստեղծում. ավազի մաղում, տարածում, հարթեցում, եզրապատում
  • ճիմապատ տարածքների ամենօրյա ջրում՝ ոչ անձրևոտ եղանակին
  • խոտհունձ
  • արտաքին պատերի ձևավորում

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s