«Բալենի» ուսումնական ծառատունկ

Այս կիրակի դեպի գարուն տանող հաստատ որոշումով Նորագյուղից բալենու քսանհինգ տնկի բերեցինք Քոլեջ: Փետրվարի 12-ին բալենիները իրենց տեղը կգտնեն քոլեջի՝ նախօրոք որոշված տարածքում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s