Ընտրությամբ գործունեություն

Անգլերենի ընտրությամբ գործունեությունը իր մեջ ներառում է հետևյալ տարրերը.

  1. Բանավոր խոսքի զարգացում-դասարանական քննարկումների, բանավեճերի, զրույցների, երկխոսությունների, փոքրիկ բեմադրությունների միջոցով
  2. Լսելով հասկանալու, լսածի վերաբերյալ կարծիք հայտնելու կարողության զարգացում-տեսաֆիլմերի դիտման, աուդիոնյութերի, երգերի ունկնդրման միջոցով
  3. Անգլերենով գրելու, ստեղծագործելու հմտության զարգացում-էսսեների, շարադրությունների, վերլուծությունների միջոցով
  4. Կարդալու, կարդացածը վերլուծելու, պատմելու, քննարկելու կարողությունն-անգլիացի և ամերկացի գրողների ստեղծագործությունները կարդալու միջոցով

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s