Քննարկումներ

Դասարանական  քննարկումները  միշտ էլ եղել են լեզվի  զարգացման կարևոր բաղկացուցիչներից մեկը: Շատ կարևոր  է յուրաքանչյուր սովորողի մասնակցությունը, այդ իսկ պատճառով պետք  է քննարկման համար ընտրվի սովորողներին հետաքրքրող  թեմա: Հաջողված  է այն քննարկումը, որի ընթացքում մասնակցում են թվով  շատ  սովորողներ:

Նպատակ

  • Բանավոր խոսքի զարգացում
  • Բառապաշարի հարստացում

Խնդիր

  • Հաղթահարել խոսելու, մտքեր արտահայտեու բարդույթները

Ընթացք
Սովորողների հետ միասին ընտրում ենք քննարկման թեման,  ուսումնասիրում համապատասխան բառապաշար: Ամեն  անգամ քննարկումը վարում են տարբեր սովորողներ:
Քննարկումը ավելի դինամիկ, արագ  անցկացնելու համար   սկսում ենք  այսպես կոչված
« Կայծակնային պտույտներով»:  Քննարկում վարողը  սկսում է  նախապես ընտրված կարճ  հարցերով / մոտ 10 րոպե/ Այնուհետև  վարողը  ձնագնդի մեթոդով  անցնում  այլ  հարցադրումների: Քննարկման ընթացքում լինում են նաև  կարծիքների տարաձայնություններ, բաժանվում են կողմ և դեմ և սկսվում է խմբային աշխատանքը, երբ կողմերը միասին հանգում են մի եզրակացության և  հնչեցնում են իրենց կարծիքները:

Արդյունք
Սովորղները համալրում են իրենց բառապաշարը, փոխանակում կարծիքներ,շփվում միյանց հետ, ձեռք են բերում ազատ  հաղորդակցվելու հմտություններ:

Թեմաներ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s