Սեպտեմբերի 1-9-ը

Նախագծային ուսուցման շաբաթ
Սովորողների ընդունելություն, ծանոթություն նոր սովորողների հետ:
Սովորողների ամառային աշխատանքների, նախագծերի քննարկում, հրապարակում;
Օրացուցային և ոչ օրացուցային նախագծերի ներկայացում, քննարկում

Միջին դպրոցի «Սարալանջ» ռադիոյի ներկայացում
Getting to know each other Ծանոթանում ենք նոր սովորողների հետ
What do you do to get ready for the upcoming year? Նոր ուսումնական տարի

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s