․Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումը ուսումնական գործընթացում, մոդուլ 1

Վերապատրաստող մասնագետ` Նվարդ Սարգսյան


Դասացուցակ
Հանդիպումների վայրը՝ Տիգրան Հայրապետյան ընթերցասրահ
29.08.2022-15։00-19։00
30,08.2022-15։00-19։00
31.08.2022-15։00-19։00
01.09.2022-15։00-19։00
02.09,2022-15։00-19։00

29.08.2022

Թեմա 1 (5 ժամ)․ Էլեկտրոնային փոստի ստեղծում և վարում 

Բլոգային-գործնական աշխատանք՝

 • էլեկտրոնային փոստի գրանցում հարմար հարթակում
 • Գրագետ նամակի կազմում
 • Նամակներ ուղարկել իրար․ անհատական, խմբային
 • Նամակի վերահասցեավորում
 • Ուղարկված նամակի որոնում

Թեմա 2 (5 ժամ)․ Ամպային տեխնոլոգիաների գործիքակազմը

Ամպային տեխնոլոգիաները վեբի վրա հիմնված տեխնոլոգիա է, որի օգնությամբ համացանցի միջոցով պահանջի դեպքում համակարգիչներին և այլ սարքերին (օրինակ` սմարտֆոններ) տրամադրվում են ընդհանուր ռեսուրսներ (shared resources), ծրագրային ապահովում և տեղեկատվություն:
Ամպային տեխնոլոգիաներն օգտագործում են համացանցը և կենտրոնական հեռավոր սերվերները (remote servers) տվյալները և կիրառական ծրագրերը պահպանելու համար:

Բլոգային-գործնական աշխատանք՝

 • Որևէ անպային տարածքում գրանցում
 • Փաստաթղթերի, նյութերի, ցուցադրությունների ստեղծում և ներբեռնում
 • Հղումների տրամադրում ըստ ներկայացված առաջադրանքի․ անհատական, խմբային փոփոխման հնարավորությամբ, անփոփոխ, համօգտագործմամբ և այլն

Թեմա 3 (5 ժամ)․ Կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգ, էլեկտրոնային մատյան  

Բլոգային-գործնական աշխատանք՝

 • Էլեկտրոնային մատենավարության հմտություններ
 • Մատյանի լրացում․ հաշվառում, գնահատում, ամփոփում

Տիրապետում եմ Էլեկտրոնային մատենավարության հմտություններին: Էլեկտրոնային մատյանում աշխատելը հարմար է, հեշտ և հասանելի:

Թեմա 4 (4 ժամ)․ Կրթական կայքերի էությունը, օգտագործման առանձնահատկությունները, ընձեռած հնարավորությունները

Բլոգային-գործնական աշխատանք՝

 • Կրթական կայքերի հղումների որոնում
 • Կայքերի գործածման առանձնահատկությունների ուսումնասիրություն
 • Նյութերի, պաշարների գործածում
 • Նյութի որոնում
 • Նյութի արժեհավատության գնահատում
 • Տարբեր կայքերում, ֆորումների գրագետ գրանցումներ

Թեմա 5 (1 ժամ)․ «Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումը ուսումնական գործընթացում» բաժնի ամփոփում

Բլոգային-գործնական աշխատանք՝

 • Քննարկում
 • Ամփոփում

Օգնող հղումներ․

Ես՝ որպես անգլերեն լեզվի դասավանդող, շատ եմ օգտվում հետևյալ կրթական կայքերից՝ British Council Teens
Intermediate_stories_for_reproduction

Այս ուսուցողական կայքերը հնարավորություն են տալիս օրվա դասը ավելի արդյունավետ, ուրախ, խաղային, տրամադրող, հետաքրքիր դարձնել:
Օգտվում եմ նաև   ԿԳՄՍՆԿՏԱԿԿԶՆԱԿ կայքերից:

«Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումը ուսումնական գործընթացում» դասընթացը վարում էր մեր շատ սիրելի Նվարդ Սարգսյանը: Ծանոթացանք և ավելի ամրապնդեցինք մեր գիտելիքները Էլեկտրոնային փոստի ստեղծման և վարելու,  ամպային տեխնոլոգիաների գործիքակազմի կիրառման և այլ հմտություններ:
Շնորհակալ ենք շա~ տ:

Կրթահամալիրում աշխատում եմ որպես անգլերեն լեզվի դասավանդող և արդեն երկար տարիներ աշխատում եմ իմ ուսումնական բլոգով: Որպես ստեղծող ուսուցիչ`աշխատանքս կազմակերպում եմ ուսումնական բլոգի միջոցով, որտեղ արտացոլվում է իմ ուսումնական գործունեությունը։ Ուսումնական բլոգի սահմանված կարգով վարումը դասավանդողի պարտադիր ուսումնական աշխատանք է: Բլոգը համապատասխանում է ուսումնական բլոգին ներկայացվող պահանջներին:

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s