Տնից տուն

pizap.com15614668123201

Հարժիս, Հարճիս կամ Հարժիք… Տեղակայված է Որոտանի բարձրադիր ափի մի հարթավայրում: 839-ին Հարժիսը հիշատակվում է Սյունյաց եպիսկոպոս Դավթի կալվածագրում՝ իբրև Տաթևի վանքին հարկատու գյուղ։
Ամալյա Առաքելի Եսայանը գյուղի հնաբնակներից է: Չնայած կրած դժվարություններին՝ նրա խոսքում անսահման էր սերն ու նվիրումը հայրենի եզերքի նկատմամբ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s